Parkeringskort

Parkeringskort som gäller i Kullsvik och Skalvik.

Parkering är tillåtet på skyltade / markerade platser.
Parkeringskort delas ut vart annat år och bifogas årets vägfaktura. Ett per fastighet och det gäller alltså 2 år i taget.
Nytt kort år 2014 och gäller 2014 och 2015.

Fastighets beteckningen skall skrivas för hand på kortet som skall placeras väl synligt.
Kungsbacka kommun sköter bevakningen.

Observera att parkering på väg och vägmark inte är tillåtet.