Styrelsen

FÖRTECKNING
över styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i Hagens och Kullens Vägförening år 2018

Styrelseledamöter

Lars Wånghed, ordförande
Platåvägen 12
429 35 KULLAVIK
mobil 0705-355 660
e-mail: lars@wanghed.se

Jan Blennius, sekreterare
Hagenvägen 9
42935 Kullavik
mobil 0706 865846
e-mail: jblennius@icloud.com

Sven-Olof Börjesson
Vättnevägen 8
429 33 KULLAVIK
tel bost 031-93 06 25
mobil 0708-33 44 44
e-mail: esso@glocalnet.net

Anders Karlssson
Treviksvägen 11
429 35 Kullavik
tel bostad 031-930315
e-mail: barbro.anders@tele2.se

Bosse Thodal
Rösalullavägen 6
42935 Kullavik
070 5102230
bosse.thodal@fbsab.se
 

Styrelsesuppleanter

Jörn Gebauer
Gillviksgränd 4
42933 Kullavik
mobil 0708 925210
e-mail: jorn.gebauer@gmail.com

Christopher Thomassen
Granåsvägen 14
42935 Kullavik
mobil 0704 858551
e-mail: christopher.thomassen@stenaline.com

Krister Arnström
Kullaviks Tullväg 7
42933 Kullavik
Mobil 070 6777925
e-mail kullagarden7@tele2.se

Erik Mårtensson
Rösakullavägen 12
42935 Kullavik
e-mail eriann388@live.se
076 8759859